Şirketler Hukuku


AC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, yerli ve yabancı şirketlerlere;

  • Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
  • Şirket Danışmanlığı (Tüm sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, ihtarnamelerin düzenlenmesi, cevaplanması, insan kaynakları ve muhasebe elemanlarının asiste edilmesi, şirket içi evrakların gözden geçirilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi, alacakların tahsili ve davaların takip edilmesi vb hizmetler)
  • Şirket genel kurullarının yapılması, birleşme, devralma, sermaye artırım ve azaltım işlemleri
  • Haksız Rekabet, Rekabet Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku
  • Dernek, Vakıf ve diğer tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti yürütülmesi
  • Distribütörlük, Lisans, Franchising, Acentelik vb. sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davaların takibi
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi gibi konularda hızlı ve sonuç odaklı hukuki çözümler sunmaktadır.