Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları


  • Malpraktis (Yanlış tıbbi uygulama) davaları
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunduğu hastalar ile karşı karşıya kaldığı tüm tazminat davaları
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunduğu hastalar ile sözleşmeden kaynaklanan ücret alacaklarının dava, icra takibi konusunda hukuki destek sunmaktayız.