Kira ve Gayrimenkul Hukuku


AC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, profesyonel toplu yapı-site yönetimlerine, ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar (aidat ve yönetim gideri kaynaklı icra takipleri, yönetim genel kurul kararları incelemesi vb.) nezdinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

AC Hukuk Bürosu, kira ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin olarak;

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Kira alacaklarının tahsili
 • Tahliye davaları
 • Kira tespit davaları
 • Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Ecri misil davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetimi kaynaklı davalar kaynaklı konularda hizmet vermektedir.